top of page

Naše pravidla

Abychom se v našem centru cítili co nejlépe a aby nám vše fungovalo, je potřeba, aby všichni dodržovali pravidla, na kterých se s námi můžete podílet. Vaše návrhy zasílejte na e-mail rihova.gabriela@email.cz. 
pravidla pro rodiče
 
 • naše centrum je postavenao na důvěře, spolupráci a komunikaci rodičů, dětí a učitele a proto spolu budeme vždy otevřeně komunikovat o všem

 

 • respektujeme vytvořená pravidla

 

 • děti přicházejí a odcházejí včas (v případě zpoždění včas pošleme informaci formou sms)

 

 • školkovné platíme včas

 

 • absenci hlásíme formou sms nejpozději do 7.30 téhož dne

 

 • pokud potřebujeme, aby dítě přišlo či odešlo v jiný čas, domluvíme se na tom předem

 

 • dítě vždy vyzvedává osoba uvedená v přihlášce

pravidla pro děti
 
 • chováme se k sobě tak, aby to nebolelo
 
 • chováme se tiše
 
 • vzájemně se posloucháme a nerušíme se
 
 • chodíme pomalu
 
 • používáme "prosím" a "děkuji"
 
 • s věcmi zacházíme opatrně
 
 • vždy po sobě uklízíme
 
 • když přicházíme a odcházíme, pozdravíme
bottom of page