top of page

Pojďte s námi do Pohádky...

....pomoz mi, abych to dokázal sám....
 

06:30-08:30 příchod dětí 

08:30-09:00 ranní kruh, elipsy, představení tématu dne

09:00-09:30 svačina

09:30-10:00 práce s pomůckami, nabídkové aktivity

10:00-10:30 společné téma, společná práce

10:30-12:00 pobyt venku

12:00-12:30 oběd

12:30-13:00 odchod dětí domů, odpočinek, odpočinkové aktivity

13.00-14:30 odpočinek, odpočinkové aktivity, svačina

14.30-18.00 nabídkové aktivity,pobyt na zahradě(za příznivého počasí), volná hra

náš den

bottom of page