top of page

Je to první velký krok do neznáma, změna, která je zásadní. Přibude hodně povinností, pravidelné psaní, čtení, počítání...i přesto, že „mám plnou hlavu lítání venku nebo věčné touhy si doma hrát.“

Nabízíme pro budoucího prvňáčka ucelený roční program, podporující všechny důležité oblasti rozvoje – grafomotoriku, sluchové a zrakové rozlišování, prostorovou orientaci a podporu budoucího čtení a matematiky.

Pro rodiny, které si přejí, aby jejich dítě umělo číst, psát a počítat ještě dříve nebo pro rodinu, která preferuje vzdělávání v některé ze soukromých bilingvních škol a je toto přínosné či výhodou k přijetí do 1. ročníku. A pro děti nadané, které se nudí a mají další potenciál, který není využitý.

 

Máte kolem sebe více budoucích prvňáčků? Udělejte skupinku a mějte naše služby finančně výhodnější.

bottom of page